Professor

Prof.dr. M.J. Langeveld (1905 - 1989)

Buitengewoon hoogleraar De paedagogie vanaf 1939
Gewoon hoogleraar De paedagogiek vanaf 1 januari 1946
Gewoon hoogleraar De pedagogiek in haar volle omvang, de algemene didactiek en de ontwikkelingspsychologie vanaf 1947
Gewoon hoogleraar De pedagogiek in haar volle omvang, de algemene didactiek en de klinische psychologie van kinderen en jeugdigen vanaf 20 september 1968
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Nederlandse taal- en letterkunde
te
Amsterdam (UvA)
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (UvA), 13 april 1934
Proefschrift
Taal en denken. Een theoretiese en didaktiese bijdrage tot het voortgezet onderwijs in de moedertaal, inzonderheid tot dat der grammatika
Promotor(en)
Prof. Ph.A. Kohnstamm
Externe waardering

Gouden medaille Japan

Eredoctoraten

Zürich (Zwitserland)

Eervolle lidmaatschappen

KNAW

Functie voor benoeming

Privaatdocent pedagogiek te Amsterdam (UvA) 1937

Functie na benoeming

Universitair docent pedagogische psychologie en de wijsgerige opvoedkunde te Utrecht

Aanstelling
Buitengewoon hoogleraar De paedagogie
Aangesteld bij
Letteren en wijsbegeerte
Benoemd
8 september 1939
Aanvang
1939
Oratie
23 oktober 1939, Over het opzettelijke en het onwillekeurige in de opvoeding en de opvoedkunde
Einde
1 januari 1946
Einde vanwege
Benoeming tot gewoon hoogleraar
Gewoon hoogleraar De paedagogiek
Aangesteld bij
Letteren en wijsbegeerte
Benoemd
14 februari 1947
Aanvang
1 januari 1946
Einde
1947
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Gewoon hoogleraar De pedagogiek in haar volle omvang, de algemene didactiek en de ontwikkelingspsychologie
Aangesteld bij
Letteren en wijsbegeerte, Paedagogisch Instituut
Benoemd
31 maart 1947
Aanvang
1947
Einde
20 september 1968
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Gewoon hoogleraar De pedagogiek in haar volle omvang, de algemene didactiek en de klinische psychologie van kinderen en jeugdigen
Aangesteld bij
Sociale Wetenschappen, Subfaculteit der Pedagogische en andragogische wetenschappen
Benoemd
20 september 1968
Aanvang
20 september 1968
Einde
1 oktober 1971
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
20 april 1972, Opvoedingshulp als groeiende wetenschap
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
M.J.
Langeveld
Martinus Jan
Roepnaam
Martien
Geboren
30 oktober 1905
te
Haarlem, Nederland
Overleden
15 december 1989
Nationaliteit
Nederlandse