Professor

Prof.dr. E.H. Lasonder (1831 - 1886)

Gewoon hoogleraar De bijbelse godgeleerdheid, de practische godgeleerdheid met de daarbij vereischte oefeningen, de geschiedenis der christelijke zending
Opleiding en werk
Promotie(s)
Eredoctoraten

Utrecht 1886

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De bijbelse godgeleerdheid, de practische godgeleerdheid met de daarbij vereischte oefeningen, de geschiedenis der christelijke zending
Leerstoel van
De Nederlandsche Hervormde Kerk
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
29 mei 1878
Oratie
29 mei 1878, De geschiedenis der christelijke zending, een belangrijk onderdeel der christelijke theologie
Einde
5 augustus 1886
Einde vanwege
Overlijden
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
E.H.
Lasonder
Egbert Heimerik
Geboren
4 augustus 1831
te
Groenlo, Nederland
Overleden
18 augustus 1886
te
Utrecht, Nederland