Professor

Prof.dr. J.H. Beijnen (1956 - )

Gewoon hoogleraar Bio-analyse, in het bijzonder in relatie tot het klinisch geneesmiddelenonderzoek vanaf 1 juli 1994
Gewoon hoogleraar Analytische geneesmiddelentoxicologie vanaf 1 januari 1999
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Atheneum B
Academische opleiding
Farmacie
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 7 mei 1986
Proefschrift
Chemical stability of mitomycin and anthracycline antineoplastic drugs
Promotor(en)
Prof.dr. A. Hulshoff, dr. W.J.M. Underberg (co-promotor)
Externe waardering

KNMP-prijs (Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers) 1982 Tekke Huizinga Award 1994

Eervolle lidmaatschappen

lid WR KiKa

Functie voor benoeming

Ziekenhuisapotheker Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam 1989; toegevoegd onderzoeker Analytische farmacie te Utrecht 1986

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Bio-analyse, in het bijzonder in relatie tot het klinisch geneesmiddelenonderzoek
Aangesteld bij
Farmacie, Analyse en Toxicologie
Benoemd
16 juni 1994
Aanvang
1 juli 1994
Oratie
19 november 1996
Einde
1 januari 1999
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Farmacie; Analytische farmacie
Gewoon hoogleraar Analytische geneesmiddelentoxicologie
Aangesteld bij
Farmacie, Analyse en Toxicologie
Benoemd
18 december 1998
Aanvang
1 januari 1999
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
17 mei 2023, Ziekenhuisfarmacie in Amsterdam-West
Vakgebied
Farmacie; Analytische farmacie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.H.
Beijnen
Jacob Hendrik
Roepnaam
Jos
Geboren
5 juni 1956
te
Beusichem, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse