Professor

Prof.dr. J.A.C. van Leeuwen (1870 - 1930)

Gewoon hoogleraar De encyclopaedie der Godgeleerdheid, de oud-christelijke letterkunde, de uitlegging van het Nieuwe Testament
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Theologie
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 11 april 1894
Proefschrift
De Joodsche achtergrond van den brief aan de Romeinen
Promotor(en)
Prof.dr. J. Cramer
Eredoctoraten

Doctor honoris causa in de theologie

Rector Magnificus te Utrecht

1921-1922

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De encyclopaedie der Godgeleerdheid, de oud-christelijke letterkunde, de uitlegging van het Nieuwe Testament
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Oratie
7 december 1908, Literatuur èn schriftuur
Einde vanwege
Overlijden
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.A.C.
van
Leeuwen
Jacobus Adrianus Cornelis
Geboren
9 februari 1870
te
Vlaardingen, Nederland
Overleden
13 augustus 1930
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse