Professor

Prof.dr. H.T.J. Miedema (1922 - 2008)

Bijzonder hoogleraar De Friese taal- en letterkunde vanaf 1 mei 1966
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium alpha
Academische opleiding
Nederlands,
Fries
te
Nijmegen,
Groningen
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (UvA), 24 oktober 1961
Proefschrift
Paedwizers fan de Fryske filology. Th. Siebs (1862-1941) F. Buitenrust Hettema (1862-1922) en de Fryske filology tusken 1880-1940
Promotor(en)
Prof.dr. J.H. Brouwer
Functie voor benoeming

Wetenschappelijk hoofdmedewerker Nedersaksisch Instituut te Groningen

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar De Friese taal- en letterkunde
Leerstoel van
Provinciale Onderwijsraad van Friesland
Aangesteld bij
Letteren, Instituut voor Oudgermaanse, Friese en Skandinavische taal- en letterkunde
Aanvang
1 mei 1966
Oratie
7 november 1966, Van York naar Jorwerd. Enkele problemen uit de Friese taalgeschiedenis
Einde
1 september 1984
Einde vanwege
Vervroegd emeritaat
Afscheidsrede
1 september 1984, Bolsward en Bolswarder namen in Oudfriese bronnen (1402-1541)
Vakgebied
Fries
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
H.T.J.
Miedema
Henricus Theodorus Jacobus
Roepnaam
Henk
Geboren
8 juni 1922
te
Heusden, Nederland
Overleden
8 november 2008
Nationaliteit
Nederlandse