Professor

Prof.dr. R.S. Mossel (1916 - )

Gewoon hoogleraar Didactiek van het V.W.O. en het H.A.V.O., de pedagogische psychologie en de pedagogiek ten behoeve van leraarsopleiding vanaf 13 september 1967
Gewoon hoogleraar Didactiek van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het hoger algemeen voortgezet onderwijs en de pedagogiek ten behoeve van leraarsopleiding vanaf 1 september 1971
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B,
staatsexamen
Academische opleiding
Frans
te
Amsterdam (UvA)
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 9 oktober 1964
Proefschrift
Bijdragen tot de grondslagen der didactiek van het aanvangsonderwijs in het Frans. Een poging tot integratie van de didactische en linguistische ordening ener vreemde taal als leerstof
Promotor(en)
Prof.dr. M.J. Langeveld
Functie voor benoeming

Wetenschappelijk hoofdmedewerker leraarsopleiding 1958

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Didactiek van het V.W.O. en het H.A.V.O., de pedagogische psychologie en de pedagogiek ten behoeve van leraarsopleiding
Aangesteld bij
Sociale wetenschappen, Pedagogisch-didactisch instituut
Benoemd
8 september 1967
Aanvang
13 september 1967
Oratie
6 oktober 1969, Model en werkelijkheid. Enkele gedachten naar aanleiding van de universitaire leraarsopleiding
Einde
1 september 1971
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Pedagogiek; Psychologie
Gewoon hoogleraar Didactiek van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het hoger algemeen voortgezet onderwijs en de pedagogiek ten behoeve van leraarsopleiding
Aangesteld bij
Sociale wetenschappen, Pedagogisch-didactisch instituut
Benoemd
13 januari 1972
Aanvang
1 september 1971
Einde
1 oktober 1981
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Pedagogiek
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
R.S.
Mossel
Rudolf Salomon
Geboren
24 juni 1916
te
Amsterdam, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse