Professor

Prof.ir. P. Mostert

Bijzonder hoogleraar Electriciteitsvoorziening
Opleiding en werk
Functie voor benoeming

afdelingshoofd reactorfysica KEMA

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar Electriciteitsvoorziening
Aangesteld bij
Wiskunde en natuurwetenschappen , Subfaculteit Natuur- en Sterrekunde
Oratie
22 oktober 1979, Elektriciteitsvoorziening in deze tijd