Professor

Prof.dr. J.H.J. Terwindt (1933 - )

Gewoon hoogleraar Fysische geografie, in het bijzonder de fysisch geografische proceskunde vanaf 1 januari 1980
Onbezoldigd hoogleraar Fysische geografie, in het bijzonder de proceskunde vanaf 1 juni 1997
Gewoon hoogleraar Fysische geografie vanaf 1 maart 1993
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B
Academische opleiding
Fysische geografie
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 27 oktober 1971
Proefschrift
Sedimentbeweging en sedimenteigenschappen in relatie tot de bodemmorfologie in de getijwateren van Z.W.-Nederland
Promotor(en)
Prof.dr. J.I.S. Zonneveld, prof.dr. J.F.M. de Raaf
Functie voor benoeming

Lector Fysische geografie te Utrecht (openbare les 4 oktober 1977, Landschap en proces in de fysische geografie)

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Fysische geografie, in het bijzonder de fysisch geografische proceskunde
Aangesteld bij
Interfaculteit der aardrijkskunde en prehistorie, Vakgroep Fysische geografie
Benoemd
20 december 1979
Aanvang
1 januari 1980
Einde
1 maart 1993
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Afscheidsrede
18 december 1998
Vakgebied
Geofysica; Fysische geografie
Onbezoldigd hoogleraar Fysische geografie, in het bijzonder de proceskunde
Aangesteld bij
Ruimtelijke wetenschappen, Vakgroep Fysische geografie
Benoemd
25 juni 1997
Aanvang
1 juni 1997
Einde
1 november 1998
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
18 december 1998, Te kust en te keur
Vakgebied
Geofysica; Fysische geografie
Gewoon hoogleraar Fysische geografie
Aangesteld bij
Ruimtelijke wetenschappen, Vakgroep Fysische geografie
Benoemd
11 maart 1993
Aanvang
1 maart 1993
Einde
1 juni 1997
Einde vanwege
Vervroegd emeritaat, benoeming tot onbezoldigd hoogleraar
Vakgebied
Geofysica; Fysische geografie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.H.J.
Terwindt
Josephus Harmannus Johannes
Geboren
26 oktober 1933
te
Nijmegen, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
Extra informatie
symposium A Geographers Journey through Coastal Research 18-12-1998