Professor

Prof.dr. S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel (1882 - 1967)

Kerkelijk hoogleraar De practische godgeleerdheid, het Nederlands Hervormd kerkrecht, de leerstellige godgeleerdheid, de christelijke zedekunde vanaf 6 mei 1935
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Godgeleerdheid
te
Utrecht,
Leiden,
Berlijn
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 1 juli 1920
Proefschrift
Vrees en religie. Een psychologisch onderzoek toegepast op nieuw-testamentische gegevens
Promotor(en)
Prof. dr. H. Visscher
Eredoctoraten

Aberdeen

Eervolle lidmaatschappen

Centraal comité van de Wereldraad van Kerken

Functie voor benoeming

Predikant te Rotterdam en Amsterdam

Aanstelling
Kerkelijk hoogleraar De practische godgeleerdheid, het Nederlands Hervormd kerkrecht, de leerstellige godgeleerdheid, de christelijke zedekunde
Leerstoel van
De instelling tot het opleiden van leeraren voor het hervromd kerkgenootschap
Aangesteld bij
Theologie
Benoemd
8 januari 1935
Aanvang
6 mei 1935
Oratie
6 mei 1935, Over de verkondiging
Einde
15 september 1952
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
S.F.H.J.
Berkelbach van der Sprenkel
Simon Frederik Hendrik Jan
Geboren
10 april 1882
te
Nederhemert, Nederland
Overleden
18 januari 1967
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse