Professor

Prof.dr. Chr. van Paassen (1917 - 1996)

Gewoon hoogleraar De sociale aardrijkskunde der westerse landen buiten Europa, de toegepaste aardrijkskunde en de planologie vanaf 20 mei 1965
Gewoon hoogleraar Planologie vanaf 1 september 1967
Gewoon hoogleraar Planologie vanaf 1 september 1971
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium alpha
Academische opleiding
Sociale geografie
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 13 december 1957
Proefschrift
The classical tradition of geography
Promotor(en)
Prof.dr. Á.C. de Vooys
Functie voor benoeming

Lector Sociale aardrijkskunde van de westerse landen buiten Europa, de toegepaste aardrijkskunde en de planologie te Utrecht 1958

Functie na benoeming

Gewoon hoogleraar Sociale geografie en landbeschrijving te Amsterdam (UvA). Tevens tot 31 juni 1974 onbezoldigd docent te Utrecht voor 1 dag per week

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De sociale aardrijkskunde der westerse landen buiten Europa, de toegepaste aardrijkskunde en de planologie
Aangesteld bij
Interfaculteit der aardrijkskunde en prehistorie, Geografisch instituut, Afdeling sociale geografie der westerse landen buiten Europa
Benoemd
21 april 1965
Aanvang
20 mei 1965
Oratie
4 oktober 1965, Over vormverandering in de sociale geografie
Einde
1 september 1967
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Geografie; Sociale geografie
Gewoon hoogleraar Planologie
Aangesteld bij
Sociale wetenschappen, Subfaculteit der Sociaal culturele wetenschappen, Instituut voor planologie
Benoemd
9 november 1967
Aanvang
1 september 1967
Einde
1 augustus 1973
Einde vanwege
Benoeming te Amsterdam (UvA)
Vakgebied
Geografie; Planologie
Gewoon hoogleraar Planologie
Aangesteld bij
Interfaculteit der aardrijkskunde en prehistorie
Benoemd
4 januari 1972
Aanvang
1 september 1971
Einde
1 juni 1973
Einde vanwege
Benoeming te Amsterdam (UvA)
Afscheidsrede
1 augustus 1973
Vakgebied
Geografie; Planologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
Chr.
van
Paassen
Christiaan
Geboren
30 april 1917
te
Zetten, Nederland
Overleden
maart 1996
Nationaliteit
Nederlandse