Professor

Prof.dr. A.K.H. Berlis (1962 - )

Bijzonder hoogleraar Oude katholieke kerkstructuren, tevens inhoudende de geschiedenis en de leer van de Oud-Katholieke Kerken vanaf 1 januari 2006
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Theologie
te
Bonn,
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Nijmegen, 22 september 1998
Proefschrift
Frauen im Prozess der Kirchwerdung. Eine historisch-theologische Studie zur Anfangsphase des deutschen Altkatholizismus (1850-1890)
Promotor(en)
Prof.dr. H. Häring, mw. Dr. H. Meyer-Wilmes (co-promotor)
Functie voor benoeming

Docent Oud-Katholiek seminarie te Utrecht, rector kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke kerk van Nederland en post-doc onderzoeker te Tilburg

Functie na benoeming

Hoogleraar te Bern

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar Oude katholieke kerkstructuren, tevens inhoudende de geschiedenis en de leer van de Oud-Katholieke Kerken
Leerstoel van
Stichting Oud-Katholiek Seminarie
Aangesteld bij
Geesteswetenschappen, Godgeleerdheid
Benoemd
2 januari 2006
Aanvang
1 januari 2006
Oratie
18 januari 2007, Vergelijking als weg tot historische kennis
Einde
30 september 2009
Einde vanwege
Benoeming te Bern
Afscheidsrede
26 september 2009
Vakgebied
Theologie; Godsdienstgeschiedenis
Persoonlijke informatie
Mevrouw
Titel(s)
Dr.
Naam
A.K.H.
Berlis
Angela Karoline Hermine
Roepnaam
Angela
Geboren
3 juli 1962
te
München, Bondsrepubliek Duitsland
(Duitsland)
Nationaliteit
Duitse