Professor

Prof.dr. A.H. Piersma (1957 - )

Gewoon hoogleraar Stoffen en prenatale gezondheidsbescherming vanaf 1 maart 2007
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Atheneum B
Academische opleiding
Biologie,
biochemie
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Rotterdam, 6 november 1985
Proefschrift
The nature and function of fibroblastoid reticular cells in the hemopoietic stroma
Promotor(en)
Prof.dr. O. Vos, prof.dr. J. Abels, prof.dr. D.W. van Bekkum, prof.dr. R. Benner, dr. R.E. Ploemacher (co-promotor)
Functie voor benoeming

Senior wetenschappelijk medewerker Reproductietoxicologie RIVM te Bilthoven 1988

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Stoffen en prenatale gezondheidsbescherming
Aangesteld bij
Diergeneeskunde, Institute for Risk Assessment Sciences , Toxicologie
Benoemd
6 maart 2007
Aanvang
1 maart 2007
Oratie
20 november 2007, Voor het nageslacht
Vakgebied
Biologie; Diergeneeskunde; Toxicologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
A.H.
Piersma
Aldert Henrick
Roepnaam
Aldert
Geboren
9 april 1957
te
Soest, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse