Professor

Prof.mr.dr. C. Pijnacker Hordijk (1847 - 1908)

Gewoon hoogleraar Het oud-vaderlands recht en zijn geschiedenis vanaf maart 1881
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium,
privaatonderwijs
Academische opleiding
Rechten
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 28 november 1873
Proefschrift
Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het Romeinsch en hedendaagsch recht ..
Promotor(en)
B. J . L. de Geer van Jutphaas
Eervolle lidmaatschappen

Voorzitter Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde, erelid van het Indisch Genootschap

Functie voor benoeming

Hoogleraar te Amsterdam (UvA)

Functie na benoeming

Minister van Binnenlandse Zaken

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Het oud-vaderlands recht en zijn geschiedenis
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Benoemd
1 maart 1881
Aanvang
maart 1881
Oratie
7 oktober 1881, De taak van den beoefenaar der Nederlandsche rechtsgeschiedenis
Einde
10 februari 1882
Einde vanwege
Benoeming tot minister van Binnenlandse Zaken
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Rechtsgeschiedenis, staats- en bestuursrecht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Mr.dr.
Naam
C.
Pijnacker Hordijk
Cornelis
Geboren
13 april 1847
te
Drumpt, Nederland
Overleden
3 september 1908
te
Haarlem, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse