Professor

Prof.dr. A. Pilot (1946 - )

Gewoon hoogleraar De didactiek, in het bijzonder de kennis omtrent het curriculum vanaf 1 mei 1996
Gewoon hoogleraar, kernhoogleraar Chemiedidactiek vanaf 1 januari 1998
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Scheikunde
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Enschede, 1980
Proefschrift
Over het leren oplossen van natuurwetenschappelijke problemen. Een methode voor ontwikkeling en evaluatie van onderwijs, toegepast op een kursus thermodynamika
Promotor(en)
Prof. Van Parreren, prof. Smolders
Eervolle lidmaatschappen

directeur Freudenthal Instituut

Functie voor benoeming

Directeur Onderwijskundig Centrum te Enschede 1989

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De didactiek, in het bijzonder de kennis omtrent het curriculum
Aangesteld bij
Interfacultair instituut voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en studievaardigheden; Sociale wetenschappen
Benoemd
18 januari 1996
Aanvang
1 mei 1996
Einde
1 juli 2011
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Onderwijskunde
Gewoon hoogleraar, kernhoogleraar Chemiedidactiek
Aangesteld bij
Scheikunde
Benoemd
8 januari 1998
Aanvang
1 januari 1998
Einde
1 juli 2011
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Onderwijskunde; Didactiek