Professor

Prof.dr. A. de Reuver (1942 - )

Bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de gereformeerde godgeleerdheid vanaf 1 januari 1994
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium alpha
Academische opleiding
Nederlandse Taal- en Letterkunde,
Theologie
te
Leiden,
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 5 november 1992
Proefschrift
Bedelen bij de bron. Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie
Promotor(en)
Prof.dr. C. Graafland
Functie na benoeming

Hervormd predikant te Delft

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de gereformeerde godgeleerdheid
Leerstoel van
Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging der waarheid in de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Kerk
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
20 december 1993
Aanvang
1 januari 1994
Oratie
19 januari 1995, Calvijn, breuk of brug? Over de spiritualiteit van Thomas a Kempis en Johannes Calvijn
Einde
30 mei 2007
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
30 mei 2007
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
A.
de
Reuver
Arie
Geboren
6 februari 1942
te
Rotterdam, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse