Professor

Prof.dr. G.C.W. Rijlaarsdam (1952 - )

Bijzonder hoogleraar De didactiek van het Nederlands in het perspectief van het vreemde-talenonderwijs vanaf 1 december 1999
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B
Academische opleiding
Nederlandse taal- en letterkunde,
onderwijskunde
te
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (UvA), 14 november 1986
Proefschrift
Effecten van leerlingenrespons op aspecten van stelvaardigheid
Promotor(en)
Prof.dr. H. Wesdorp, prof.dr. G.J. Mellenbergh
Eervolle lidmaatschappen

bestuurslid Volksuniversiteit Dordrecht, bestuurslid NVLLT, secretaris Vereniging Didactiek Nederlands, voorzitter IAIMTE

Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent Instituut voor de Lerarenopleiding te Amsterdam

Functie na benoeming

Hoogleraar Onderwijskunde, in het bijzonder didactische vernieuwing ten behoeve van het voortgezet onderwijs te Amsterdam (UvA)

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar De didactiek van het Nederlands in het perspectief van het vreemde-talenonderwijs
Leerstoel van
Vereniging van Leraren in Levende Talen
Aangesteld bij
Letteren
Benoemd
11 november 1999
Aanvang
1 december 1999
Oratie
12 september 2001, Vreemd talenonderwijs. Over vernieuwing en samenhang, didactiek en onderzoek
Einde
1 juli 2003
Einde vanwege
Benoeming te Amsterdam (UvA)
Vakgebied
Onderwijskunde
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
G.C.W.
Rijlaarsdam
Gerrit Cornelis Willem
Roepnaam
Gert
Geboren
5 december 1952
te
Albasserdam, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse