Professor

Prof.dr. A.A. van Ruler (1908 - 1970)

Kerkelijk hoogleraar De bijbelse godgeleerdheid, de geschiedenis der Nederlands Hervormde kerk en haar leerstellingen en de Christelijke zending vanaf 1 oktober 1947
Kerkelijk hoogleraar Dogmatiek, ethiek, geschiedenis der Nederlands Hervormde Kerk en haar symbolische en liturgische geschriften en het kerkrecht vanaf 1952
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS,
Gymnasium
Academische opleiding
Theologie
te
Groningen
Promotie(s)
Promotie
Groningen, 1 juli 1947
Proefschrift
De vervulling van de wet. Een dogmatische studie over de verhouding van openbaring en existentie
Promotor(en)
Prof. Haitjema
Functie voor benoeming

Predikant te Hilversum

Aanstelling
Kerkelijk hoogleraar De bijbelse godgeleerdheid, de geschiedenis der Nederlands Hervormde kerk en haar leerstellingen en de Christelijke zending
Leerstoel van
De Nederlandsche Hervormde Kerk
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
3 juni 1947
Aanvang
1 oktober 1947
Oratie
3 november 1947, Het koninkrijk Gods en de geschiedenis
Einde
1952
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Theologie
Kerkelijk hoogleraar Dogmatiek, ethiek, geschiedenis der Nederlands Hervormde Kerk en haar symbolische en liturgische geschriften en het kerkrecht
Leerstoel van
De Nederlandsche Hervormde Kerk
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
1 juli 1952
Aanvang
1952
Einde
15 december 1970
Einde vanwege
Overlijden
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
A.A.
van
Ruler
Arnold Albert
Roepnaam
Arnold
Geboren
10 december 1908
te
Apeldoorn, Nederland
Overleden
15 december 1970
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse