Professor

Prof.dr. U.G. Bijlsma (1892 - 1977)

Gewoon hoogleraar De kennis der geneesmiddelen en de geneesmiddelleer vanaf 18 september 1928
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS
Academische opleiding
Geneeskunde
te
Amsterdam
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (UvA), 3 april 1919
Proefschrift
Het onderzoek naar het voorkomen van darmprotozoën bij Nederlanders
Promotor(en)
Prof.dr. W.A. Kuenen
Rector Magnificus te Utrecht

1947-1948

Functie voor benoeming

Privaatdocent te Utrecht 1924

Functie na benoeming

Van 1 september 1962 tot 13 februari 1963 had Bijlsma een tijdelijke aanstelling als docent met bevoegdheden van gewoon hoogleraar.

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De kennis der geneesmiddelen en de geneesmiddelleer
Aangesteld bij
Geneeskunde
Benoemd
3 augustus 1928
Aanvang
18 september 1928
Oratie
4 februari 1929, Geneeskunde en geneesmiddelleer
Einde
1 augustus 1962
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
29 april 1962
Vakgebied
Farmacie; Geneeskunde
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
U.G.
Bijlsma
Ulbe Gerrit
Geboren
15 augustus 1892
te
Franeker, Nederland
Overleden
24 februari 1977
te
Bilthoven, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse