Professor

Prof.dr. F.C. Schüller (1940 - )

Gewoon hoogleraar Plasmafysica vanaf 1 augustus 1988
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B
Academische opleiding
Natuur- en scheikunde
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 24 juni 1974
Proefschrift
ARC discharges in a curved magnetic field
Promotor(en)
Prof.dr. C.M. Braams
Functie voor benoeming

Hoofd FOM-Instituut te Nieuwegein 1983

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Plasmafysica
Aangesteld bij
Natuur- en sterrenkunde, Vakgroep Atoom- en grenslaagfysica
Benoemd
25 juli 1988
Aanvang
1 augustus 1988
Oratie
15 maart 1990, Over plasmafysica en fusievuur
Einde
1 december 2005
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Natuurkunde; Plasmafysica
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
F.C.
Schüller
Frederik Christiaan
Geboren
4 november 1940
te
Bandoeng, Nederlands-Indië
(Indonesië)
Nationaliteit
Nederlandse