Professor

Prof.dr. H. Schultink (1924 - 2017)

Gewoon hoogleraar De algemene taalwetenschap in verband met de studie van de levende talen en de studie in de culturele antropologie vanaf 25 september 1962
Gewoon hoogleraar De algemene taalwetenschap vanaf 1 september 1976
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Nederlands
te
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Leiden, 7 februari 1962
Proefschrift
De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands
Promotor(en)
Prof.dr. E.M. Uhlenbeck
Eervolle lidmaatschappen

bestuurslid Instituut voor Nederlandse Lexicologie, bestuurslid OTS, voorzitter Visitatiecommissie voor universitaire opleidingen in de Talen en de Taalwetenschap, lid KHMW 1981

Functie voor benoeming

Wetenschappelijk ambtenaar algemene taalkunde te Leiden 1959, Amsterdam 1960

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De algemene taalwetenschap in verband met de studie van de levende talen en de studie in de culturele antropologie
Aangesteld bij
Letteren
Benoemd
21 september 1962
Aanvang
25 september 1962
Oratie
18 februari 1963, Statische of dynamische taalbeschrijving?
Einde
1 september 1976
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Sociale wetenschappen; Taalkunde
Gewoon hoogleraar De algemene taalwetenschap
Aangesteld bij
Letteren, Algemene taalwetenschap, Instituut A.W. de Groot voor algemene taalwetenschap
Benoemd
9 juli 1976
Aanvang
1 september 1976
Einde
1 september 1986
Einde vanwege
Vervroegd emeritaat
Vakgebied
Taalkunde
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
H.
Schultink
Hendrik
Roepnaam
Henk
Geboren
3 april 1924
te
Amsterdam, Nederland
Overleden
7 januari 2017
te
Bilthoven, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse