Professor

Prof.mr.dr. J.G. Sijmons (1959 - )

Hoogleraar Gezondheidsrecht vanaf 1 januari 2017
Bijzonder hoogleraar Privaatrechtelijk gezondheidsrecht vanaf 1 januari 2007
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Atheneum B
Academische opleiding
Wijsbegeerte,
wiskunde,
Nederlands recht
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 11 februari 2005
Proefschrift
Phänomenologie und Idealismus. Analyse der Struktur und Methode der Philosophie Rudolf Steiners [Fenomenologie en idealisme. Analyse van de structuur en methode in de filosofie van Rudolf Steiner]
Promotor(en)
Prof.dr.mag. K.J. Schuhmann, prof.dr. Th. Verbeek
Promotie
Groningen, 6 november 2006
Proefschrift
Aanbodregulering en de wet toelating zorginstellingen
Promotor(en)
Prof.mr.dr. J.H. Hubben, prof.mr.dr. J.K.M. Gevers
Eervolle lidmaatschappen

voorzitter Sectie Gezondheidszorg van 2010-2015, raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof te Amsterdam 2014, lid Gezondheidsraad 2014, lid, voorzitter Vereniging voor Gezondheidsrecht 2008,

Functie voor benoeming

Advocaat te Zwolle 1995

Aanstelling
Hoogleraar Gezondheidsrecht
Aangesteld bij
Recht, economie, bestuur en organisatie, Departement Rechtsgeleerdheid, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Benoemd
9 januari 2017
Aanvang
1 januari 2017
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Privaatrecht
Bijzonder hoogleraar Privaatrechtelijk gezondheidsrecht
Leerstoel van
Utrechts Universiteitsfonds
Aangesteld bij
Recht, economie, bestuur en organisatie, Departement Rechtsgeleerdheid, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Benoemd
7 december 2006
Aanvang
1 januari 2007
Oratie
31 oktober 2007, De stimulerende middelen van de wetgever. Ontwikkelingen in het gezondheidsrecht.
Einde
1 januari 2017
Einde vanwege
Einde benoemingstermijn
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Privaatrecht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Mr.dr.
Naam
J.G.
Sijmons
Jaap Gerhard
Roepnaam
Jaap
Geboren
29 juni 1959
te
Baarn, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse