Professor

Prof.mr. A.L.M. Soons (1929 - 1998)

Gewoon hoogleraar De wetenschap van het notariaat vanaf 19 augustus 1966
Buitengewoon hoogleraar De wetenschap van het notariaat en het belastingrecht, in het bijzonder de indirecte belastingen ten behoeve van de notariële studierichting vanaf 1 december 1975
Gewoon hoogleraar De wetenschap van het notariaat en het belastingrecht, in het bijzonder de indirecte belastingen ten behoeve van de notariële studierichting vanaf 1 september 1981
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Rechten,
notariaat
te
Utrecht
Functie voor benoeming

Wetenschappelijk hoofdambtenaar notariaat te Utrecht 1960, kandidaat notaris te Utrecht 1963

Functie na benoeming

Hoogleraar te Leiden, universitair docent wetenschap van het notariaat te Utrecht, candidaat-notaris te Utrecht

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De wetenschap van het notariaat
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid, Molengraaff Insituut voor privaatrecht
Benoemd
4 augustus 1966
Aanvang
19 augustus 1966
Oratie
27 november 1967, Twee kapiteins op een schip
Einde
15 januari 1974
Einde vanwege
Eervol ontslag op eigen verzoek
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Privaatrecht
Buitengewoon hoogleraar De wetenschap van het notariaat en het belastingrecht, in het bijzonder de indirecte belastingen ten behoeve van de notariële studierichting
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid, Molengraaff Insituut voor privaatrecht
Benoemd
13 augustus 1975
Aanvang
1 december 1975
Einde
1 september 1981
Einde vanwege
Benoeming tot gewoon hoogleraar
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Privaatrecht
Gewoon hoogleraar De wetenschap van het notariaat en het belastingrecht, in het bijzonder de indirecte belastingen ten behoeve van de notariële studierichting
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid, Molengraaff Insituut voor privaatrecht
Benoemd
19 juni 1981
Aanvang
1 september 1981
Einde
1 september 1989
Einde vanwege
Benoeming tot hoogleraar te Leiden
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Privaatrecht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Mr.
Naam
A.L.M.
Soons
Antoon Leo Marie
Geboren
11 augustus 1929
te
Utrecht, Nederland
Overleden
16 november 1998
Nationaliteit
Nederlandse