Professor

Prof.dr. K. Blok (1956 - )

Profileringshoogleraar Natuurwetenschap en samenleving vanaf 1 januari 2012
Gewoon hoogleraar Natuurwetenschap en samenleving vanaf 1 april 1999
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Atheneum B
Academische opleiding
Natuurkunde
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 11 november 1991
Proefschrift
On the reduction of carbon dioxide emissions
Promotor(en)
Prof.dr. W.C. Turkenburg
Eervolle lidmaatschappen

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen,

Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent Natuurwetenschap en samenleving te Utrecht 1996

Functie na benoeming

hoogleraar Energy System Analysis, Delft

Aanstelling
Profileringshoogleraar Natuurwetenschap en samenleving
Aangesteld bij
Geowetenschappen, Copernicus Institute of Sustainable Development
Benoemd
21 december 2011
Aanvang
1 januari 2012
Einde
1 februari 2015
Einde vanwege
Betrekking elders
Vakgebied
Milieuwetenschappen
Gewoon hoogleraar Natuurwetenschap en samenleving
Aangesteld bij
Scheikunde, Natuurwetenschap en samenleving
Benoemd
18 maart 1999
Aanvang
1 april 1999
Oratie
1 maart 2000, Energie in de 21ste eeuw. Technologische en maatschappelijke uitdagingen
Einde
1 januari 2012
Einde vanwege
Overplaatsing leerstoel naar andere faculteit
Vakgebied
Milieuwetenschappen
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
K.
Blok
Kornelis
Geboren
30 juni 1956
te
Wezep, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse