Professor

Prof.mr. M.J.P. Verburgh (1937 - 1989)

Gewoon hoogleraar Het burgerlijk recht vanaf 1 september 1973
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium alpha
Academische opleiding
Theologie,
rechten
te
Amsterdam (VU)
Functie voor benoeming

Lector privaatrecht te Amsterdam (VU) 1970

Functie na benoeming

Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Het burgerlijk recht
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Privaatrecht, Molengraaff instituut voor privaatrecht
Benoemd
12 juni 1973
Aanvang
1 september 1973
Oratie
2 oktober 1974, Privaatrecht en kollektief belang. Verdediging van kollektieve belangen via de burgerlijke rechter
Einde
3 september 1981
Einde vanwege
Benoeming bij de Hoge Raad der Nederlanden
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Privaatrecht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Mr.
Naam
M.J.P.
Verburgh
Marinus Johannes Pieter
Roepnaam
Iens
Geboren
29 oktober 1937
te
Delft, Nederland
Overleden
11 oktober 1989
Nationaliteit
Nederlandse