Professor

Prof.dr. K. Zwanepol (1947 - )

Kerkelijk hoogleraar Lutherana vanaf 1 januari 2001
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS A
Academische opleiding
Theologie
te
Kampen
Promotie(s)
Promotie
Kampen, 12 april 1990
Proefschrift
Onderscheiden. Een studie naar achtergrond, motief en methode van de theologie van Gerhard Ebeling
Promotor(en)
Prof.dr. G.P. Hartvelt, prof.dr. J.T. Bakker (co-promotor)
Functie voor benoeming

Kerkelijk hoogleraar lutherana en hoogleraar geschiedenis en theologie van de Reformatie te Amsterdam (UvA) 1996

Aanstelling
Kerkelijk hoogleraar Lutherana
Leerstoel van
De Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Aanvang
1 januari 2001
Einde
1 december 2007
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
21 december 2007, Interesse in Luthers catechismus?
Vakgebied
Theologie