Professor

Prof.dr. H.J. Verkuyl (1938 - )

Gewoon hoogleraar De Nederlandse taalkunde vanaf 3 september 1979
Gewoon hoogleraar Linguïstiek, in het bijzonder de semantiek, alsmede de Nederlandse taalkunde vanaf 22 april 1988
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium,
kweekschool,
M.O.A,
M.O.B Nederlands
Academische opleiding
Nederlands
te
Amsterdam (UvA)
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 15 oktober 1971
Proefschrift
On the compositional nature of the aspects
Promotor(en)
Prof.dr. H. Schultink
Eervolle lidmaatschappen

secretaris Stichting Taalwetenschap 1976-1982, lid Raad voor Neerlandistiek 1997

Functie voor benoeming

Lector Nederlandse taalkunde te Utrecht (KB 6 juli 1976)

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De Nederlandse taalkunde
Aangesteld bij
Letteren, Neerlandistiek
Benoemd
18 augustus 1979
Aanvang
3 september 1979
Oratie
22 februari 1980, Samenhang
Einde
1988
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Taalkunde
Gewoon hoogleraar Linguïstiek, in het bijzonder de semantiek, alsmede de Nederlandse taalkunde
Aangesteld bij
Letteren
Benoemd
22 april 1988
Aanvang
22 april 1988
Einde
1 juli 2003
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
13 juni 2003, Woorden, woorden, woorden
Vakgebied
Nederlands; Taalkunde
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
H.J.
Verkuyl
Hendrik Jacob
Roepnaam
Henk
Geboren
4 juni 1938
te
Bergen (N.H.), Nederland
Nationaliteit
Nederlandse