Professor

Prof.mr.dr. J.A.E. Vervaele (1956 - )

Gewoon hoogleraar De rechtshandhaving in nationaal en Europees perspectief vanaf 1 maart 1992
Gewoon hoogleraar Economisch en financieel strafrecht vanaf 1 september 1996
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Rechten,
criminologie
te
Gent
Promotie(s)
Promotie
Antwerpen, 10 november 1988
Proefschrift
Ius puniendi en kriminele politiek: van klassiek rechtsindividualisme naar sociaal rechtsdenken
Promotor(en)
W. Calewaert
Externe waardering

NWO Pionier 1991

Eredoctoraten

Utrecht 2006

Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent te Utrecht 1990

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De rechtshandhaving in nationaal en Europees perspectief
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Benoemd
20 februari 1992
Aanvang
1 maart 1992
Oratie
18 februari 1994, Handen en tanden van het (gemeenschaps)recht. Beschouwingen over publieke rechtshandhaving
Einde
1 september 1996
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Internationaal en Europees recht
Gewoon hoogleraar Economisch en financieel strafrecht
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Benoemd
28 november 1996
Aanvang
1 september 1996
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
10 maart 2023, Naar een Europese herijking van het punitief handhavingsrecht?
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Strafrecht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Mr.dr.
Naam
J.A.E.
Vervaele
Johny Alois Emericus
Roepnaam
John
Geboren
16 juni 1956
te
Roeselaere, België
Nationaliteit
Belgische