Professor

Prof.dr. H. Visscher (1864 - 1947)

Gewoon hoogleraar De geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de wijsbegeerte van den godsdienst, de zedekunde, de geschiedenis der leer aangaande god vanaf 15 februari 1904
Gewoon hoogleraar De wijsbegeerte van den godsdienst, de zedekunde vanaf 1913
Bijzonder hoogleraar De kennis der gereformeerde levens- en wereldbeschouwing vanaf 1931
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Privé onderwijs,
gymnasium
Academische opleiding
Godgeleerdheid
te
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Leiden, 5 oktober 1894
Proefschrift
Guilielmus Amesius. Zijn leven en werken
Promotor(en)
Prof.dr. J.G.R. Acquoy
Rector Magnificus te Utrecht

1919-1920

Functie voor benoeming

Hervormd predikant te Oudererk aan de Amstel/IJssel 1901

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de wijsbegeerte van den godsdienst, de zedekunde, de geschiedenis der leer aangaande god
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
30 oktober 1903
Aanvang
15 februari 1904
Oratie
15 november 1904, De oorsprong der religie
Einde
1913
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Filosofie; Theologie; Godsdienstgeschiedenis
Gewoon hoogleraar De wijsbegeerte van den godsdienst, de zedekunde
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
9 mei 1913
Aanvang
1913
Einde
1 oktober 1931
Einde vanwege
Eervol ontslag op eigen verzoek
Afscheidsrede
14 oktober 1931, Van de leer der praedestinatie bij Calvijn
Vakgebied
Filosofie; Theologie
Bijzonder hoogleraar De kennis der gereformeerde levens- en wereldbeschouwing
Leerstoel van
Den gereformeerden bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Nederlands hervormde (gereformeere) kerk
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Aanvang
1931
Einde
1 oktober 1937
Einde vanwege
Ontslag op eigen verzoek
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
H.
Visscher
Hugo
Geboren
12 oktober 1864
te
Zwolle, Nederland
Overleden
17 mei 1947
te
Alkmaar, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse