Professor

Prof.dr. J. Visser (1931 - )

Bijzonder hoogleraar De oud-katholieke kerkstructuur vanaf 1 januari 1976
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Seminarie,
gymnasium
Academische opleiding
Theologie
te
Bern
Promotie(s)
Promotie
Bern (Zwitserland), 15 oktober 1965
Proefschrift
Rovenius und seine Werke. Beitrag zur Geschichte der Nordniederländische katholischen Frömmigkeit in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
Promotor(en)
Prof.dr. U. Küry
Eredoctoraten

Bern 2004

Functie voor benoeming

Wetenschappelijk hoofdmedewerker voor de pastoraal psychologische leergang te Utrecht

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar De oud-katholieke kerkstructuur
Leerstoel van
Stichting Oud-Katholiek Seminarie
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
7 januari 1976
Aanvang
1 januari 1976
Oratie
11 oktober 1976, De kandelaar van het licht. Over het probleeem van de kerkstructuren
Einde
1 april 1996
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
1 mei 1996, Het licht onder de korenmaat?
Vakgebied
Theologie; Kerkgeschiedenis
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.
Visser
Jan
Geboren
20 maart 1931
te
IJmuiden, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
Extra informatie
Hield een apart afscheidscollege als docent onder de titel Ik en de ander of de ander en ik. Over individualiteit en pastoraat, 27 mei 1994