Professor

Prof.dr. C.G.N. de Vooys (1873 - 1955)

Gewoon hoogleraar De Nederlandsche taal- en letterkunde, het Middel-Nederlandsch vanaf 5 augustus 1915
Gewoon hoogleraar De Nederlandsche taal- en letterkunde vanaf 1 september 1923
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS,
privaatonderwijs klassieke talen,
Gymnasium
Academische opleiding
Nederlandse letteren
te
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Leiden, 6 juli 1900
Proefschrift
Middelnederlandsche legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen
Promotor(en)
Prof. J. Verdam
Eredoctoraten

Gent (België), Leuven (België), Johannesburg (Zuid Afrika)

Eervolle lidmaatschappen

KNAW 1925, buitenlands erelid Vlaamse academie voor taal- en letterkunde

Rector Magnificus te Utrecht

1932-1933

Functie voor benoeming

Lector Nederlandse letterkunde Groningen 1912

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De Nederlandsche taal- en letterkunde, het Middel-Nederlandsch
Aangesteld bij
Letteren en wijsbegeerte
Benoemd
5 augustus 1915
Aanvang
5 augustus 1915
Oratie
16 oktober 1915, Wording en verwording van letterkundige taal
Einde vanwege
Eervol ontslag
Afscheidsrede
30 maart 1946, Herdenking en verantwoording
Vakgebied
Nederlands
Gewoon hoogleraar De Nederlandsche taal- en letterkunde
Aangesteld bij
Letteren en wijsbegeerte
Benoemd
1923
Aanvang
1 september 1923
Einde vanwege
Eervol ontslag
Afscheidsrede
, Herdenking en verantwoording
Vakgebied
Nederlands
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
C.G.N.
de
Vooys
Cornelis Gerrit Nicolaas
Geboren
26 mei 1873
te
Gouda, Nederland
Overleden
6 november 1955
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
Extra informatie
Vader van A.C. de Vooys