Professor

Prof.dr. H. Vromans (1958 - )

Hoogleraar Farmaceutische technologie vanaf 1 januari 2014
Bijzonder hoogleraar Farmaceutische technologie vanaf 1 februari 2000
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
VWO
Academische opleiding
Farmacie,
apothekersopleiding
te
Groningen
Promotie(s)
Promotie
Groningen, 23 november 1987
Proefschrift
Studies on consolidation and compaction properties of lactose
Promotor(en)
Prof.dr.ir. C.F. Lerk
Functie voor benoeming

Afdelingshoofd Department of Pharmaceutics N.V. Organon

Aanstelling
Hoogleraar Farmaceutische technologie
Aangesteld bij
Bètawetenschappen, Departement Farmaceutische wetenschappen, Pharmaceutics
Benoemd
19 november 2013
Aanvang
1 januari 2014
Vakgebied
Farmaceutische technologie; Farmacie
Bijzonder hoogleraar Farmaceutische technologie
Leerstoel van
Stichting Bevordering Wetenschapsbeoefening en Beroepsopleiding Farmacie mu
Aangesteld bij
Farmacie
Benoemd
4 januari 2000
Aanvang
1 februari 2000
Oratie
18 januari 2001, Farmaceutische technologie in ontwikkeling. Mengen maar...
Einde vanwege
benoeming op profileringsleerstoel
Vakgebied
Farmaceutische technologie; Farmacie