Professor

Prof.dr. B.F. van Waarden (1950 - 2021)

Gewoon hoogleraar Algemene sociale wetenschappen, in het bijzonder vraagstukken van interventie, organisatie en beleid vanaf 1 september 1993
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
MULO,
AMS,
HBS B
Academische opleiding
Liberal arts and sciences,
sociologie
te
Toronto (Canada),
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Leiden, 12 januari 1989
Proefschrift
Organisatiemacht van belangenverenigingen. De ondernemersorganisaties in de bouwnijverheid als voorbeeld
Promotor(en)
Prof.dr. C.J. Lammers, prof.dr. C.J.M. Schuyt
Externe waardering

Jean Monnet Fellowship, Robert Schumann Center for Advanced Studies, European University Institute in Florence (Italië)

Functie voor benoeming

Wetenschappelijk medewerker te Konstanz (Duitsland)

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Algemene sociale wetenschappen, in het bijzonder vraagstukken van interventie, organisatie en beleid
Aangesteld bij
Sociale Wetenschappen, Centrum voor beleid en management, vakgroep Planning en Beleid
Benoemd
12 augustus 1993
Aanvang
1 september 1993
Oratie
11 januari 1995, 'Breekt Nederland zijn dijken door? Over "flexibele rigiditeiten"
Einde
mei 2015
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
mei 2015
Vakgebied
Sociologie; Bestuur- en organisatiewetenschap
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
B.F.
van
Waarden
Benoit François
Roepnaam
Frans
Geboren
13 maart 1950
te
Amsterdam, Nederland
Overleden
16 september 2021
Nationaliteit
Nederlandse