Professor

Prof.dr. M. de Winter (1951 - )

Bijzonder hoogleraar Innovaties in de primaire ouder- en kindzorg vanaf 1 november 1989
Bijzonder hoogleraar Sociale en affectieve vorming van jeugdigen vanaf 1 juli 1999
Hoogleraar Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken vanaf 1 januari 2017
Faculteitshoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken vanaf 1 januari 2004
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium bèta
Academische opleiding
Psychologie
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Tilburg, 12 september 1986
Proefschrift
Het voorspelbare kind. Vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen (V.T.O.) in wetenschappelijk en sociaal-historisch perspectief
Promotor(en)
Prof.dr. J.D. Ingleby, prof.dr. H.F.M. Peeters
Externe waardering

ZON stimuleringsprijs, UU Publiprijs 2013

Eervolle lidmaatschappen

NIAS Fellow 1997-98, kroonlid Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Lid RvT Centraal Museum Utrecht

Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent bij de faculteit Sociale wetenschappen te Utrecht 1988

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar Innovaties in de primaire ouder- en kindzorg
Leerstoel van
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg
Aangesteld bij
Sociale wetenschappen, Vakgroep Kinderstudies
Benoemd
11 oktober 1989
Aanvang
1 november 1989
Oratie
12 september 1990, De kwaliteit van het kinderlijk bestaan. Beschouwing over de toekomst van de zorg voor jonge kinderen en ouders
Einde
1 juli 1999
Einde vanwege
Wijziging leerstoel instelling, wijziging leeropdracht
Vakgebied
Sociale wetenschappen; Kinderstudies
Bijzonder hoogleraar Sociale en affectieve vorming van jeugdigen
Leerstoel van
Het Haagsche genootschap
Aangesteld bij
Sociale Wetenschappen, Vakgroep Kinderstudies
Benoemd
29 april 1999
Aanvang
1 juli 1999
Oratie
31 maart 2000, Beter maatschappelijk opvoeden. Hoofdlijnen van een eigentijdse participatie-pedagogiek
Einde
1 januari 2004
Einde vanwege
Benoeming tot faculteitshoogleraar
Vakgebied
Pedagogiek; Kinderstudies
Hoogleraar Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken
Aangesteld bij
Sociale wetenschappen, Educatie & Pedagogiek, Orthopedagogiek CMO
Benoemd
10 mei 2016
Aanvang
1 januari 2017
Vakgebied
Sociale wetenschappen; Pedagogiek
Faculteitshoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken
Leerstoel van
Langeveldwisselleerstoel
Aangesteld bij
Sociale Wetenschappen, Pedagogiek
Benoemd
11 november 2003
Aanvang
1 januari 2004
Oratie
20 juni 2005, Democratie - opvoeding versus de code van de straat
Einde
29 december 2016
Einde vanwege
Einde aanstelling
Afscheidsrede
31 mei 2017, Pedagogiek over hoop: het onmiskenbare belang van optimisme in opvoeding en onderwijs
Vakgebied
Sociale wetenschappen; Pedagogiek
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
M.
de
Winter
Micha
Geboren
29 juni 1951
te
Oss, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse