Professor

Prof.dr. J.I. Doedes (1817 - 1897)

Gewoon hoogleraar Godgeleerdheid vanaf 22 juni 1859
Gewoon hoogleraar De encyclopedie der godgeleerdheid, de geschiedenis der leer aangaande God, de geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de uitlegging van het Nieuwe Testament vanaf 1877
Gewoon hoogleraar De encyclopedie der godgeleerdheid, de geschiedenis der leer aangaande God, de uitlegging van het Nieuwe Testament vanaf 1883
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Theologie
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 16 juni 1841
Proefschrift
Dissertatio theologica de Jesu in vitam reditu
Promotor(en)
Prof.dr. H.E. Vinke
Externe waardering

Verhandeling beloond met goud door Teyler's Genootschap

Rector Magnificus te Utrecht

1864-1865, 1873-1874

Functie voor benoeming

Predikant bij de Hervormde gemeente te Rotterdam 1847

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Godgeleerdheid
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
13 april 1859
Aanvang
22 juni 1859
Oratie
22 juni 1859, Oratio de critica studiose a theologis exercenda
Einde
1877
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Theologie
Gewoon hoogleraar De encyclopedie der godgeleerdheid, de geschiedenis der leer aangaande God, de geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de uitlegging van het Nieuwe Testament
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
1877
Aanvang
1877
Einde
1883
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Theologie; Godsdienstgeschiedenis
Gewoon hoogleraar De encyclopedie der godgeleerdheid, de geschiedenis der leer aangaande God, de uitlegging van het Nieuwe Testament
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Aanvang
1883
Einde
18 september 1888
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Theologie; Godsdienstgeschiedenis
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.I.
Doedes
Jacob Izaak
Geboren
20 november 1817
te
Langerak, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
(Nederland)
Overleden
17 december 1897
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse