Professor

Prof.dr. K.A. Algra (1959 - )

Akademiehoogleraar Wijsbegeerte van de oudheid, in het bijzonder van de Hellenistische periode vanaf 1 mei 2000
Gewoon hoogleraar Wijsbegeerte van de oudheid en de middeleeuwen vanaf 1 januari 2001
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium alpha
Academische opleiding
Klassieke taal- en letterkunde
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 9 december 1988
Proefschrift
Concepts of space in classical and hellenistic greek philosophy [Het ruimtebegrip in de klassieke en hellenistische griekse wijsbegeerte]
Promotor(en)
Prof.dr. J. Mansfeld
Eervolle lidmaatschappen

KNAW

Functie voor benoeming

Universitair docent wijsbegeerte te Utrecht 1985

Aanstelling
Akademiehoogleraar Wijsbegeerte van de oudheid, in het bijzonder van de Hellenistische periode
Leerstoel van
Stichting Akademieleerstoelen Geesteswetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Aangesteld bij
Wijsbegeerte, Geschiedenis van de filosofie
Benoemd
1 mei 2000
Aanvang
1 mei 2000
Oratie
17 januari 2001, Epicurus en de zon. Wiskunde en fysica bij een Hellenistisch filosoof
Einde
1 januari 2006
Einde vanwege
Einde tijdelijke aanstelling
Vakgebied
Filosofie
Gewoon hoogleraar Wijsbegeerte van de oudheid en de middeleeuwen
Aangesteld bij
Wijsbegeerte
Benoemd
14 december 2000
Aanvang
1 januari 2001
Vakgebied
Filosofie; Geschiedenis
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
K.A.
Algra
Keimpe Arnoldus
Roepnaam
Keimpe
Geboren
5 april 1959
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse