Professor

Prof.mr.dr. T.H.D. Struycken (1969 - )

Profielhoogleraar Europees goederenrecht vanaf 1 januari 2008
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium alpha
Academische opleiding
Rechten
te
Leiden,
Parijs (Frankrijk),
Oxford (Engeland)
Promotie(s)
Promotie
Nijmegen, 24 januari 2007
Proefschrift
De numerus clausus in het goederenrecht. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid
Promotor(en)
Prof.mr. S.C.J.J. Kortmann, prof.mr. C.J.H. Jansen
Functie voor benoeming

Advocaat te Amsterdam

Aanstelling
Profielhoogleraar Europees goederenrecht
Aangesteld bij
Recht, economie, bestuur en organisatie, Departement Rechtsgeleerdheid, Molengraaff instituut voor privaatrecht
Benoemd
27 november 2007
Aanvang
1 januari 2008
Oratie
18 maart 2010, Over gewilde en ongewilde gemeenschap
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Privaatrecht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Mr.dr.
Naam
T.H.D.
Struycken
Teun Huib Desiderius
Roepnaam
Teun
Geboren
30 oktober 1969
te
Nijmegen, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse