Professor

Prof.dr. M.R. Spindler (1930 - )

Gewoon hoogleraar Missiologie en oecumenica vanaf 1 september 1987
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
godgeleerdheid,
socilologie
te
Lyon (Frankrijk),
Straatsburg (Frankrijk),
Montpellier (Frankrijk)
Promotie(s)
Promotie
Straatsburg (Frankrijk), 10 juli 1967
Proefschrift
Méthode et principes d'une missiologie protestante.
Eervolle lidmaatschappen

lid International Association for Mission Studies, lid Malagasy Academy, voorzitter European Association of Mission History.

Functie voor benoeming

Buitengewoon hoogleraar Missiologie en oecumenica en directeur van het Interuniversitair instituut voor missiologie en oecumenica te Leiden 1974

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Missiologie en oecumenica
Aangesteld bij
Godgeleerdheid, Interuniversitait institut voor missiologie en oecumenica
Benoemd
21 maart 1988
Aanvang
1 september 1987
Einde
1 september 1995
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Theologie; Missiologie