Professor

Prof.dr. K. de Martelaer

Bijzonder hoogleraar Pedagogiek en Onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding vanaf 1 september 2015
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Lichamelijke opvoeding,
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen,
Vrijetijds agogiek
te
Gent (België),
Brussel(VU) (België)
Promotie(s)
Promotie
Brussel(VU) (België), 1997
Proefschrift
Child-centered swimming
Eervolle lidmaatschappen

voorzitter ICES, bestuurslid Sport Museum Vlaanderen, bestuurslid Vereniging vor Kinesiologie, lid Vlaamse Adviesraad Sport

Functie voor benoeming

hoogleraar Brussel(VU) (België)

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar Pedagogiek en Onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding
Leerstoel van
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KLVO)
Aangesteld bij
Sociale wetenschappen, Educatie en Pedagogoiek
Benoemd
mei 2015
Aanvang
1 september 2015
Oratie
14 december 2016, Responsibility-d Physical Education
Einde
1 september 2020
Einde vanwege
Niet herbenoemd
Vakgebied
Pedagogiek; Lichamelijke opvoeding