Professor

Prof.dr. F. van Dijk (1955 - )

Hoogleraar Empirische analyse van rechtssystemen vanaf 1 februari 2018
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium bèta
Academische opleiding
Economie
te
Rotterdam
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam(UvA), 16 december 1994
Proefschrift
Social ties, economic performance and public intervention.
Functie voor benoeming

Directeur van de Raad voor de rechtspraak

Aanstelling
Hoogleraar Empirische analyse van rechtssystemen
Aangesteld bij
Recht, economie, bestuur en organisatie, Rechtsgeleerdheid , Molengraaff Insituut voor privaatrecht
Benoemd
30 januari 2018
Aanvang
1 februari 2018
Oratie
22 januari 2019, Conflict in economische systemen
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid