Professor

Prof.dr. T. Cannegieter (1846 - 1929)

Kerkelijk hoogleraar De leerstellige godgeleerdheid, de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk en harer leerstellingen, het Nederlandsch Hervormd Kerkrecht vanaf 18 november 1878
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Theologie
te
Groningen
Promotie(s)
Promotie
Groningen, 6 december 1869
Proefschrift
Christologie volgens den brief aan de Hebreën
Promotor(en)
Prof. P. Hofstede de Groot
Functie voor benoeming

Predikant te Tzum (Bulgarije) 1878

Aanstelling
Kerkelijk hoogleraar De leerstellige godgeleerdheid, de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk en harer leerstellingen, het Nederlandsch Hervormd Kerkrecht
Leerstoel van
Nederlandse Hervormde Kerk te Utrecht
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
1878
Aanvang
18 november 1878
Oratie
18 november 1878, Kerk, kerkleer, kerkrecht
Einde
7 juni 1916
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
7 juni 1916, Rekenschap van beginselen
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
T.
Cannegieter
Tjeerd
Geboren
28 februari 1846
te
Schingen, Nederland
Overleden
11 november 1929
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse