Professor

Prof.dr. G. Chemparathy (1928 - )

Gewoon hoogleraar Indische wijsbegeerte vanaf 8 december 1980
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Government English High School
Academische opleiding
Latijn,
Grieks,
Filosofie,
Sanskrit,
Engelse literatuur,
Sanskrit literatuur,
Indische Geschiedenis,
Franse taal en literatuur,
Sociologie
te
Shembaganur,
Madras (India),
Wenen (Oostenrijk)
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 26 januari 1973
Proefschrift
An Indian rational theology. Introduction to Udayanas Nyäyakusumāñjali
Promotor(en)
Prof.dr. J. Gonda
Promotie
Wenen, 17 juli 1963
Proefschrift
Aufkommen und Entwiklung der Lehre von einem höchsten Wesen in Nyäya und Vaiśesika
Promotor(en)
Prof.dr. E. Frauwallner
Functie voor benoeming

Wetenschappelijk hoofdmedewerker Instituut voor Oosterse Talen te Utrecht 1970

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Indische wijsbegeerte
Aangesteld bij
Centrale interfaculteit; Letteren, Vakgroep Geschiedenis van de wijsbegeerte der Oudheid en Middeleeuwen; Vakgroep Oosterse talen en culturen
Benoemd
8 november 1980
Aanvang
8 december 1980
Oratie
7 februari 1986, God en het lijden. Een Indische Theodicee
Einde
1 september 1990
Einde vanwege
Vervroegd emeritaat
Afscheidsrede
5 september 1990, Vedanta old and new: change in continuity
Vakgebied
Filosofie; Oosterse wijsbegeerte
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
G.
Chemparathy
George
Geboren
16 maart 1928
te
Muthalakodam, Brits-Indië
(Thodupuzha, India)
Nationaliteit
Indiase