Professor

Prof.dr. J.A. Cramer (1864 - 1952)

Gewoon hoogleraar De geschiedenis van het Christendom, de Christelijke archaeologie, de geschiedenis der leerstellingen van den Christelijken godsdienst vanaf 19 oktober 1921
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Godgeleerdheid
te
Groningen,
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 29 januari 1889
Proefschrift
Abraham Heidanus en zijn Cartesianisme
Promotor(en)
Prof.dr. J. Cramer
Eredoctoraten

Cluj (Hongarije) 1923

Functie voor benoeming

Predikant te Den Haag 1896

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De geschiedenis van het Christendom, de Christelijke archaeologie, de geschiedenis der leerstellingen van den Christelijken godsdienst
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
18 juli 1921
Aanvang
19 oktober 1921
Oratie
19 oktober 1921, Christendom en geschiedenis
Einde
17 september 1934
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
31 mei 1934, Afscheidnemen en vereenigd blijven
Vakgebied
Theologie; Godsdienstgeschiedenis
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.A.
Cramer
Jan Anthony
Geboren
8 april 1864
te
Charlois, Nederland
Overleden
5 juli 1952
te
Bilthoven, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
Extra informatie
Zoon van prof. dr. Jacob Cramer