Professor

Prof.dr. J.W. Doeve (1918 - 1979)

Gewoon hoogleraar De geschiedenis van het Jodendom in de hellenistische en romeinse tijd (300 v. Chr. - 500 na Chr.) vanaf 1 september 1962
Gewoon hoogleraar De geschiedenis van het Jodendom in de hellenistische en romeinse tijd en het Aramees vanaf 21 september 1966
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Staatsexamen alpha
Academische opleiding
Theologie,
Aramees,
Arabisch,
Nieuw-grieks,
judaïca
te
Utrecht,
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Leiden, 9 juli 1953
Proefschrift
Jewish hermeneutics in the synoptic Gospels and Acts
Promotor(en)
Prof.dr. J. de Zwaan
Functie voor benoeming

Docent christelijke religie, Hebreeuws en Grieks te Emmen, predikant te Musselkanaal

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De geschiedenis van het Jodendom in de hellenistische en romeinse tijd (300 v. Chr. - 500 na Chr.)
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
18 mei 1962
Aanvang
1 september 1962
Oratie
18 maart 1963, Vertekende beelden. Over de selectie van de bronnen bij de beoefening der Judaïstiek van de eeuwen rondom het begin onzer jaartelling
Einde
21 september 1966
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Theologie; Godsdienstgeschiedenis
Gewoon hoogleraar De geschiedenis van het Jodendom in de hellenistische en romeinse tijd en het Aramees
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
21 september 1966
Aanvang
21 september 1966
Einde
6 februari 1979
Einde vanwege
Overlijden
Vakgebied
Theologie; Godsdienstgeschiedenis
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.W.
Doeve
Jan Willem
Geboren
8 juni 1918
te
Den Haag, Nederland
Overleden
6 februari 1979
te
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse