Professor

Prof.mr.dr. J. d' Aulnis de Bourouill (1850 - 1930)

Gewoon hoogleraar De staathuishoudkunde, de statistiek, de staatkundige geschiedenis vanaf 23 maart 1878
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Rechtsgeleerdheid
te
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Leiden, 11 november 1874
Proefschrift
Het inkomen der maatschappij. Eene proeve van theoretische staathuishoudkunde
Promotor(en)
Prof. S. Vissering
Eervolle lidmaatschappen

KNAW 1902, corresponderend lid Société d'économie politique te Parijs (Frankrijk)

Rector Magnificus te Utrecht

1888-1889

Functie voor benoeming

Advocaat te Amsterdam; commies ministerie van financiën 1875

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De staathuishoudkunde, de statistiek, de staatkundige geschiedenis
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Benoemd
31 januari 1878
Aanvang
23 maart 1878
Oratie
23 maart 1878, Het katheder-socialisme
Einde
1917
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
4 juni 1917, De staathuishoudkunde in verband met den wereldoorlog
Vakgebied
Economie
Persoonlijke informatie
De heer
Baron
Titel(s)
Mr.dr.
Naam
J.
d'
Aulnis de Bourouill
Johan
Geboren
9 april 1850
te
Groningen, Nederland
Overleden
5 september 1930
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse