Professor

Prof.dr. J.J.A.A. Frantzen (1853 - 1923)

Gewoon hoogleraar De beginselen der vergelijkende Germaanse taalwetenschap, de oude talen en letterkunde der Germaanse volken en de Hoogduitse taal- en letterkunde vanaf 7 juli 1908
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium,
HBS,
M.O. Duits,
M.O. B Frans
Promotie(s)
Promotie
Straatsburg, 9 mei 1892
Proefschrift
Kritische Bemerkungen zu Fischarts Übersetzung von Rabelais' Gargantua
Eredoctoraten

Amsterdam (UvA) 1916

Eervolle lidmaatschappen

KNAW 1919

Functie voor benoeming

Privaatdocent Amsterdam (UvA) 1893

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De beginselen der vergelijkende Germaanse taalwetenschap, de oude talen en letterkunde der Germaanse volken en de Hoogduitse taal- en letterkunde
Aangesteld bij
Letteren en wijsbegeerte
Benoemd
7 juli 1908
Aanvang
7 juli 1908
Oratie
22 september 1908, Over den ontwikkelingsgang der erotische lyriek bij de Germaansche volken
Einde
17 september 1923
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
17 juni 1923, Nieuwe wegen in taal- en letterkunde. Onuitgesproken afscheidswoord
Vakgebied
Duits; Germanistiek; Taalkunde; Filologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.J.A.A.
Frantzen
Johann Joseph Aloys Arnold
Geboren
18 juli 1853
te
Kleef, Pruisen
(Duitsland)
Overleden
15 november 1923
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse