Professor

Prof.dr. Ch.W. Backes (1959 - )

Hoogleraar Omgevingsrecht vanaf 1 februari 2016
Gewoon hoogleraar Milieurecht vanaf 1 april 1997
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Rechten,
politieke wetenschappen en Nederlandse letterkunde,
Nederlands recht voor buitenlanders
te
Freiburg i.Br. (Duitsland),
Münster (Duitsland),
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 15 september 1993
Proefschrift
Juridische bescherming van ecologisch waardevolle gebieden
Promotor(en)
Prof.mr. P.J.J van Buuren, prof.mr. F.C.M.A. Michiels
Eervolle lidmaatschappen

lid Ronde Tafel, Ministerie I&M, lid adviescommissie Natuur en Landschap Omgevingswet, bestuurslid VAR

Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent te Utrecht, hoogleraar te Tilburg 1995-1998, Hoogleraar te Maastricht 2007-2015

Aanstelling
Hoogleraar Omgevingsrecht
Aangesteld bij
Recht, economie, bestuur en organisatie, Rechtsgeleerdheid, Staats- en Bestuursrecht
Benoemd
30 juli 2015
Aanvang
1 februari 2016
Oratie
12 april 2017, Recht voor een circulaire economie
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Omgevingsrecht
Gewoon hoogleraar Milieurecht
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Staats- en bestuursrecht, Centrum voor omgevingsrecht en beleid / NILOS
Benoemd
6 maart 1997
Aanvang
1 april 1997
Oratie
4 november 1999, Duurzame groei?
Einde
1 oktober 2007
Einde vanwege
Benoeming tot hoogleraar te Maastricht
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Staats- en bestuursrecht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
Ch.W.
Backes
Christoph Wilhelm
Roepnaam
Chris
Geboren
22 oktober 1959
te
Kaldenkirchen, Bondsrepubliek Duitsland
(Nettetal , Duitsland)
Nationaliteit
Duitse