Professor

Prof.dr. J. de Graaf (1911 - 1991)

Gewoon hoogleraar De ethiek en de encyclopaedie der godgeleerdheid vanaf 2 mei 1955
Gewoon hoogleraar De ethiek met inbegrip van de wijsgerige ethiek en encyclopedie der godgeleerdheid vanaf 1 september 1968
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Theologie
te
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Leiden, 26 oktober 1949
Proefschrift
De anthropologie in de moderne Russische wijsbegerige theologie
Promotor(en)
Prof.dr. L.J. van Holk
Eredoctoraten

Cluj (Roemenië)

Functie na benoeming

Nederlands Hervormd predikant te Arnhem

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De ethiek en de encyclopaedie der godgeleerdheid
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
24 januari 1955
Aanvang
2 mei 1955
Oratie
24 oktober 1955, Ethos en Eschaton
Einde
1 september 1968
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht en faculteit
Vakgebied
Theologie; Ethiek
Gewoon hoogleraar De ethiek met inbegrip van de wijsgerige ethiek en encyclopedie der godgeleerdheid
Aangesteld bij
Centrale interfaculteit; Godgeleerdheid
Benoemd
3 september 1968
Aanvang
1 september 1968
Einde
1 september 1976
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
20 mei 1976
Vakgebied
Filosofie; Theologie; Ethiek
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.
de
Graaf
Johannes
Roepnaam
Hannes
Geboren
14 juli 1911
te
Veenhuizen, Nederland
Overleden
24 april 1991
te
Heemstede, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
Extra informatie
Zoon van Hendrik Tjakko de Graaf