Professor

Prof.dr. H.T. de Graaf (1875 - 1930)

Bijzonder hoogleraar Leer der godsdienstige gemeenschap vanaf 1 september 1924
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Theologie
te
Groningen
Promotie(s)
Promotie
Groningen, 23 maart 1902
Proefschrift
De Joodsche wetgeleerden in Tiberias van LXX-CCCC n. C.. Bijdrage tot de geschiedbeschrijving der school van Tiberias
Promotor(en)
Prof.dr. G. Wildeboer
Promotie
Groningen, 3 maart 1914
Proefschrift
Temperament en karakter. Inleiding tot een onderzoek naar karakter en behandeling van veroordeelden wegens landlooperij en bedelarij
Promotor(en)
Prof.dr.G. Heymans
Functie voor benoeming

Predikant te Zutphen, docent School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam

Functie na benoeming

Hoogleraar Wijsbegeerte van den godsdienst, zedekunde en encyclopaedie der godgeleerdheid te Leiden

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar Leer der godsdienstige gemeenschap
Leerstoel van
Haagsch Genootschap ter verdediging van den Christelijke Godsdienst
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
1924
Aanvang
1 september 1924
Oratie
8 oktober 1924, Godsdienst en zedelijkheid
Einde
1926
Einde vanwege
Benoeming te Leiden
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
H.T.
de
Graaf
Hendrik Tjakko
Roepnaam
Hinne
Geboren
26 juni 1875
te
Kollum, Nederland
Overleden
2 december 1930
te
Leiden, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
Extra informatie
Vader van Johannes de Graaf