Professor

Prof.dr. J.M.S. Baljon (1861 - 1908)

Gewoon hoogleraar De encyclopaedie der godgeleerdheid, de oud-christelijke letterkunde, de uitlegging van het Nieuwe Testament vanaf 9 oktober 1895
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 14 mei 1884
Proefschrift
De tekst der brieven van Paulus aan de Romeinen, de Corintiërs en de Galatiërs als voorwerp van de conjecturaalkritiek beschouwd
Promotor(en)
Prof. Doedes
Rector Magnificus te Utrecht

1904-1905

Functie voor benoeming

Predikant te Almelo

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De encyclopaedie der godgeleerdheid, de oud-christelijke letterkunde, de uitlegging van het Nieuwe Testament
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
29 juli 1895
Aanvang
9 oktober 1895
Oratie
9 oktober 1895, De oud-christelijke letterkunde
Einde
16 mei 1908
Einde vanwege
Overlijden
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.M.S.
Baljon
Johannes Marinus Simon
Geboren
5 juli 1861
te
Rotterdam, Nederland
Overleden
16 mei 1908
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse