Professor

Prof.dr. J. Hinderink (1932 - )

Gewoon hoogleraar De sociale geografie van de ontwikkelingslanden vanaf 16 september 1969
Opleiding en werk
Opleiding
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 25 oktober 1963
Proefschrift
The Sierra de Gata. A geographical study of a rural mountain area in Spain
Promotor(en)
Prof.dr. A.C. de Vooys
Aanstelling
Gewoon hoogleraar De sociale geografie van de ontwikkelingslanden
Aangesteld bij
Sociale wetenschappen
Benoemd
25 augustus 1969
Aanvang
16 september 1969
Oratie
30 november 1970, "No longer at ease". Afrikanen in steden. Steden in Tropisch Afrika
Einde
1 juni 1994
Einde vanwege
Vervroegd emeritaat
Afscheidsrede
13 januari 1995, Through the looking glass. Veranderende visies op de derde wereld
Vakgebied
Geografie; Sociale geografie